Mediální studia | Media studies

Etický kodex editora

 

Povinnosti a etický kodex editora

  1. Editor je zodpovědný za konečný výběr článků publikovaných v MS.
  2. Editor vybírá články k publikaci pouze s přihlédnutím k jejich odborným kvalitám a podle pravidel fair play, tj. bez ohledu na národnost, etnickou příslušnost, rasu, gender, politickou příslušnost, náboženství nebo sexuální orientaci autora.
  3. Editor zachovává ve vztahu ke třetím stranám důvěrnost veškerých informací o podaných rukopisech, jejich autorech a výsledcích a obsahu recenzního řízení.
  4. Editor dbá o oboustrannou anonymitu recenzního řízení a nesmí ji svévolně porušit.

Funkci editora může v MS vykonávat také šefredaktorka.

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace